COOKIES & PRIVACY – STUDIO HYGGE

Studio Hygge respecteert jouw privacy. Om je uit te leggen hoe we dat doen, volgt hier een omschrijving. We beginnen met het privacybeleid. Daaronder vind je ons cookiebeleid. 

Privacybeleid

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn. De persoonlijke informatie, die je met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk. Studio Hygge is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Jouw gegevens

Persoonsgegevens die je deelt met ons, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Studio Hygge verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden zoals het afhandelen en versturen van een pakket.

Wanneer je contact met Studio Hygge opneemt. Hieronder verstaat Studio Hygge telefonisch contact, contact per e-mail of via social media;

Bij aanmelding van onze nieuwsbrief. We maken hiervoor gebruik van Mailchimp. Hierover meer onder het kopje nieuwsbrief.

Als je ons benaderd via social media, of ons een e-mail stuurt, dan worden jouw gegevens bewaard tot we je vraag hebben beantwoord en/of afgehandeld. Studio Hygge bewaart ook in andere gevallen jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Jouw gegevens blijven ook van jou

Heb je ons wel eens gemaild? Of aangemeld voor de nieuwsbrief en wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je kunt ons ook vragen om de persoonsgegevens aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Je kunt hierover contact met ons opnemen via info@studiohygge.eu.

Nieuwsbrief

Studio Hygge biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws op de website. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Onder aan elke nieuwsbrief vind je een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt alleen gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief van Studio Hygge. Het abonneebestand wordt niet met derden gedeeld.

Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij het programma Mailchimp.

Derden

Studio Hygge verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij Studio Hygge daartoe wettelijk verplicht is.

Inzage, recht van verzet, correctie

Indien Studio Hygge beschikt over jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde deze gegevens in zien, aan te vullen, veranderen of verwijderen. In dat geval moet je contact opnemen met info@studiohygge.eu. Binnen vier weken zal Studio Hygge op een dergelijk verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

Studio Hygge behoudt het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van Studio Hygge worden gepubliceerd.

Cookie-beleid

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren en optimaliseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Studio Hygge of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.