Het prijskaartje van fastfashion is laag maar de maatschappelijke kosten zijn hoog. De vervuiling, uitbuiting, verschrikkelijke werkomstandigheden en een enorme afvalberg zijn zaken die er achter schuilgaan. Wij geloven in een andere aanpak. 

" Buy less, choose well and make it last " (Vivienne Westwood) is het devies dat wij willen meegeven.